Výcvik pro získání licence pilota lehkých sportovních letadel (ULL)

Na základě vydaného osvědčení, Oprávnění střediska pilotního výcviku, provádíme výcvik pilota ULL. Kategorie ULL je významná nízkými náklady jak na samotný výcvik, tak i následně na další provoz pro udržení kvalifikací a rozlétanosti. Nálet na ULL se uznává pro prodloužení vyšší kvalifikace PPL. Letecký výcvik se skládá z teoretické přípravy a praktického létání. Zájemci se mohou detailněji informovat přímo na letišti nebo v kontaktech.


Co je podstatné pro získání pilotní licence?

To nejpodstatnější je splňovat tři základní podmínky, bez nichž se nemá význam do výcviku pouštět (tzv. ZPČ) - zdravípeníze, čas. Přičemž poslední dvě podmínky, peníze a čas, jsou spojené nádoby, tzn. když na létání budete mít dost peněz, ale nebudete mít čas, je stejně nebezpečné pro Vaši leteckou budoucnost jako když sice budete mít dost času, ale zase nebudete mít peníze.

... pak dále musíte ...

» požádat o zařazení do výcviku v naší škole (zažádat mohou osoby od 15-ti let, u mladších 18-ti let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce)
» mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti pilota proti škodám na letadle (na částku min. 200.000,- Kč, nejlevnější je např. zde) nejpozději před prvním samostaným letem
» absolvovat zdravotní prohlídku pro získání Medical certifikate class 2 u pověřeného leteckého lékaře (nejbližší je zde), nejpozději před prvním samostatným letem
» absolvovat zkoušky pro získání průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL nebo VFL, přihláška na ČTÚ je zde), nejpozději před prvním samostatným letem
» absolvovat teoretickou přípravu v minimálním rozsahu dle níže uvedených osnov UL3
» absolvovat praktický výcvik v minimálním rozsahu dle níže uvedených osnov UL3 (samostatné lety lze po dosažení 16-ti let věku)
» složit teoretickou zkoušku schváleným testem LAA, nejpozději před praktickou pilotní zkouškou
» složit praktickou zkoušku minimálně 3-mi lety s inspektorem provozu LAA (praktickou zkoušku lze po dosažení 16-ti let věku)

Teoretická příprava

Je zajišťována kvalifikovanými lektory a dle platných osnov UL3 je předepsána v minimálním rozsahu 45 hodin výuky.
Aerodynamika a mechanika letu: v rozsahu 8 hodin výuky
Stavba a konstrukce ULL: v rozsahu 8 hodin výuky
Letecké předpisy, postupy ULL: v rozsahu 8 hodin výuky
Letecká navigace: v rozsahu 6 hodin výuky
Letecká meteorologie: v rozsahu 6 hodin výuky
Motory, vrtule, přístroje: v rozsahu 6 hodin výuky
Spojovací předpis: v rozsahu 3 hodin výuky
   

Praktická příprava

Je zajišťována kvalifikovanými instruktory a dle platných osnov UL3 je předepsána v minimálním rozsahu 112 letů a 20 hodin letu.
Seznamovací let: 1 let/doba letu 20min.
Přímý let, funkce řídících prvků: 3 lety/doba letu 1hod.
Zatáčky o náklonu do 15o: 3 lety/doba letu 1hod.
Zatáčky o náklonu do 45o: 3 lety/doba letu 1hod.
Nácvik vzletu, letu po okruhu a přistání: 30 letů/doba letu 2hod. 50min.
Skluz, zábrana pádu, rychlost letu: 3 lety/doba letu 1hod.
Opravy chybného rozpočtu a přistání: 10 letů/doba letu 1hod.
Nácvik bezpečnostního přistání: 1 let/doba letu 1hod.
Nácvik nouzového přistání: 15 letů/doba letu 1hod. 30min.
Přistání s bočním větrem: 3 lety/doba letu 15min.
Let se zakrytými přístroji: 2 lety/doba letu 10min.
Přezkoušení před prvním sólo letem: 1 let/doba letu 15min.
Samostatný let po okruhu: 3 lety/doba letu 15min.
Kontrolní let: 1 let/doba letu 10min.
Samostatný let po okruhu: 15 letů/doba letu 1hod. 40min.
Zatáčky o náklonu 15o až 45o - sólo: 3 lety/doba letu 1hod.
Zábrana pádu, skluz - sólo: 2 lety/doba letu 30min.
Nácvik rozpočtu - sólo: 10 letů/doba letu 1hod.
Navigační let 200 km s mezipřistáním: 3 lety/doba letu 2hod. 05min.
Navigační let 100 km s mezipřistáním: 1 let/doba letu 1hod.
Navigační let 100 km sólo s mezipřistáním: 1 let/doba letu 1hod.

 

Výcvik se provádí na letadle ALTO 912 NG (obdoba LSA)

Délka: 6,15 m Rozpětí: 8,20 m
Plocha křídla: 10,5 m2 Výška: 2,25 m
Šířka kabiny: 1,10 m Počet sedadel: 2
Objem nádrží: 100 l Pohonná jednotka: Rotax 912ULS
Délka vzletu do 15 m: 410 m Délka přistání z 15 m: 295 m
Prázdná hmotnost: 288 kg Maximální vzlet. hmotnost: 600 kg
Nepřekročitelná rychlost: 243 km/h Cestovní rychlost: 200 km/h
Pádová rychlost: 76 km/h Násobky přetížení: +4 / -2
Maximální stoupací rychlost: 5,1 m/s MTOW vlečeného kluzáku: 600 kg

 

FlightOffice Online

Letecká agenda FlightOffice Online pomáhá uživatelům v orientaci a ve sledování termínů platností kvalifikací, důležitých pro bezpečné provozování své letecké činnosti, sledování svých vlastních náletů při plnění osnov výcviku, plánování vlastní výcvikové a sportovní letecké činnosti v závislosti na plánovaném využití letadla jinými piloty a při údržbě letadla.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku